Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin khách hàng

Website hoangtungland.com thực hiện thu thập thông tin khách hàng nhằm thông tin đến khách hàng những thông tin về thị trường bất động sản mới nhất một cách nhanh nhất. Đồng thời việc làm này nhằm nâng cao tương tác giữa đơn vị cung cấp thông tin và khách hàng.

2. Cam kết sử dụng thông tin

Quý khách hàng có thể để lại các thông tin về: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ email,… để Website cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cho quý khách.

Các thông tin cung cấp đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Website hoangtungland.com cam kết sử dụng toàn bộ các thông tin được khách hàng cung cấp với các mục đích hợp pháp, không vi phạm pháp luật đồng thời luôn tuân thủ quy định bảo vệ thông tin khách hàng.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin cá nhân mà Website hoangtungland.com thu thập cam kết sẽ được sử dụng sẽ nằm trong phạm vi cho phép, hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” nêu trên. Ngoài ra, khi cần thiết, chúng tôi còn sử dụng những thông tin này để:

  • Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn.
  • Cung cấp thông tin về kỹ thuật và bảo mật.
  • Thư định kỳ cung cấp thông tin về bất động sản mới nhất.
  • Thông tin về các sự kiện về thị trường bất động sản sắp tới.
  • Thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.

4. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng

Toàn bộ các thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống nội bộ và chỉ được sử dụng trong quá trình trao đổi thông tin giữa nhà cung cấp với khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích cung cấp dịch vụ hoặc khi nào khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ bài viết

Bạn đọc xem nhiều