Home | Thứ 3, Ngày 24.04.2018

Lĩnh vực hoạt động


19/12/2016 | 16:16

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng, dịch vụ của Tập đoàn HoangTungLand rất phong phú đa dạng để khách hàng có thể tin cậy lựa chọn.


HoangTungLand cung cấp đầy đủ tất cả các loại hình dịch vụ Bất động sản, bao gồm:

1. Niêm yết & Quảng cáo Bất động sản

2. Tư vấn đầu tư Bất động sản

3. Môi giới Bất động sản

4. Đào tạo chuyên ngành Bất động sản

5. Định giá tài sản, giá trị doanh nghiệp và Bất động sản

6. Sàn giao dịch Bất động sản

7. Quản lý, đầu tư & khai thác Bất động sản

8. Lên kế hoạch Marketing, truyền thông dự án BĐS